آرشیو آذر ماه 1396

حرف های عاشقانه من

شعر پاییزی من

۵۰۳ بازديد ۰ نظر

خیزید و خز آرید که هنگام خزانست

باد خنک از جانب خوارزم وزانست

آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزانست

گویی به مثل پیرهن رنگ‌رزانست

دهقان به تعجب سر انگشت گزانست

کاندر چمن و باغ، نه گل ماند و نه گلنار


شعر کوتاه دلتنگی

۱,۱۱۴ بازديد ۰ نظر

کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می‌داشت

تا به جانش می‌خواندی:

نام کوچکی

تا به مهر آوازش می‌دادی،

همچون مرگ

که نام کوچکِ زندگی‌ست


ویدیو عاقبت چت کردن

۴۰۹ بازديد ۰ نظر

ویدیو دیدنی اخر خنده ببینید

۴۱۶ بازديد ۰ نظر
اخر خنده حتما ببینید نبینی از دست رفته خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ من که حال کردمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

عاشقانه

۴۱۱ بازديد ۰ نظر

ورزشکار

۴۰۶ بازديد ۰ نظر
ورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ایورزشکار حرفه ای

گفتم با فراق مدار کنم نشد

۴۱۱ بازديد ۰ نظر

گفتم که با فراق مدارا کنم، نشد

یک روز را بدون تو فردا کنم، نشد


در شعر شاعران همه گشتم که مصرعى

در شأن چشم هاى تو پیدا کنم، نشد


گفتند عاشق که شدى؟ گریه ام گرفت ...