آرشیو دی ماه 1396

حرف های عاشقانه من

تو زیباترین ارزوی منی۲۱۸ ۲۲۷

لحظه ها می گذرد

 
۱۹۰ ۲۰۷

زُل میزنم در چشمهایت ،زُل میزنم در چشمهایت ، آخرین روز است
در سینه غم ، فرمانروا خواهد شد از فردا

۲۱۱ ۲۶۱

متن اهنگ هوای تو


به هوای تو من تو خیاله خودم بی تو پرسه زدم منو برد به همان شبی که به چشای تو زل میزدم
من به دنیای تو با این احساس ناب عادت کردم بعد از آن شب سرد هر نگاه تو را عبادت کردم

آه که نبودت به من آتشه جان زد سوختم از این عشق که تو را بی وفا کرد
من شدم آن کس که روم پی مستی قلبه مرا تو شکستی

دل به تو دادم که غمم برهانی نشوی تو هم آن کس که به درد بکشانی
کاش که شود که باز که یه روز تو بیایی و بمانی

۲۰۵ ۲۵۳

ای که گفتی به اسم من کسی رو نداری


ای که تو گفتی به اسم من کسی رو نداری       دیگه آدم شدی و به من نیازی نداری

من که رفتم خط زدم خط سیاه رو نام تو


مگه تو بویی نبردی از مرام و معرفت رفتی و من و فروختی به غریبه عاقبت


۲۴۵ ۲۶۸

سکوت من برای با تو بودن


زندگی با صدا شروع میشه ، بیصدا تموم میشه . . .

عشق با ترس شروع میشه ، با اشک تموم میشه . . .


۲۳۰ ۲۵۲