برای

حرف های عاشقانه من

برای تو می نویسم

۱۵۵ بازديد ۰ نظر
برای تو می نویسم :
برای تویی که قلبت پاک است !
برای تویی که تنهایی ام پر از یاد توست
برای تویی که قلبم منزلگـاه عشق توست
برای تویی که عشقت معنای بودنم است .!می نویسم برای تو

۳۴۱ بازديد ۰ نظر

می‌ نویسم تو
سنجاق می کنم روی قلبم،
و
 تپیدن آغاز می‌شود...!