توام

حرف های عاشقانه من

در انتظار توام

در انتظار توام 
در چنان هوایی بیا 
که گریز از تو ممکن نباشد 
.. 

 

تو 
تمام تنهایی‌هایم را 
از من گرفته‌ای 

خیابان‌ها 
بی حضور تو 
راه‌های آشکار 
جهنم‌اند 


۱۱۶ ۸۸

غرق توام

به تو که خیره می شوم


جذر گرفتن خوب رویان عالم 


ساده ترین عمل است ...

۱۱۲ ۱۱۹