رفت

حرف های عاشقانه من

عشق از سر رفت بیرون ...

۶۱ بازديد ۰ نظر
عشق از سر رفت بیرون و غرور او نرفت
ناز مهمان را ز صاحب خانه می‌باید کشید


او رفت و انتظارش باقیست

۴۳۸ بازديد ۰ نظر
او رفت و انتظارش باقیست
پشت قدمش عبور اشکم جاریست
ای کاش بداند که پس از او عمری
در خلوت من همیشه جایش خالیست