صاحب

حرف های عاشقانه من

عشق از سر رفت بیرون ...

۶۳ بازديد ۰ نظر
عشق از سر رفت بیرون و غرور او نرفت
ناز مهمان را ز صاحب خانه می‌باید کشید