منی

حرف های عاشقانه من

راه که میروی....

۶ بازديد ۰ نظر

راه که میروی ، عقب می مانم

نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم

میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم

میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد . . .

تو فقط برای منی !


تو زیباترین ارزوی منی

۴۴۲ بازديد ۰ نظر


نگران منی متن ترانه مرتضی پاشایی

۵۴۳ بازديد ۰ نظر

تو به جای منم داری زجر می کشی

یکی عاشقته که تو عاشقشی

تو به جای منم پُره غصه شدی

نذار خسته بشم

نگو خسته شدی..