می فهمد

حرف های عاشقانه من

تو می خندی...

۱۷ بازديد
تو می خندی به کردارم و من در خنده ات غرقم
که این حال خرابم را فقط دیوانه می فهمد …