میبارد

حرف های عاشقانه من

باران که می بارد

۶۵ بازديد ۰ نظر
باران که می بارد
دلم برایت تنگ تر می شود
راه می افتم
بدون چتر، من بغض می کنم، آسمان گریه