همین

حرف های عاشقانه من

همین امروز یا فردا ؟؟؟

۲۲۹ بازديد ۰ نظر
همین امروز یا فردا تو را از دست خواهم داد
چگونه بگذرم از تو بگویم هرچه باداباد ؟
مگر هر قصه ی شیرین شبی پایان نمیگیرد ؟
و تو آن قصه ای هستی که بی آغاز میمیرد …