آرام

حرف های عاشقانه من

هر که با مرغ هوا دوست شود...

۱,۰۶۱ بازديد

هر که با مرغ هوا دوست شود

خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود


موهایت را بباف

۱,۱۲۸ بازديد
موهایت را بباف
بگذار جهان دوباره آرام بگیرد…