آرام

حرف های عاشقانه من

هر که با مرغ هوا دوست شود...

۹۰ بازديد

هر که با مرغ هوا دوست شود

خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود


موهایت را بباف

۱۵۲ بازديد
موهایت را بباف
بگذار جهان دوباره آرام بگیرد…