الان

حرف های عاشقانه من

چند سالته ؟

۱,۱۰۳ بازديد
– چند سالته؟
+ وقتی سرحالم ١٦سال، وقتی خسته ام ٢٥ سال
– الآن چند سالته؟
+ هزارسال..‏