باشی

حرف های عاشقانه من

جان دل..

۱,۱۵۴ بازديد
جان دل
مگر می شود تو باشی
دستانت در دستانم قفل باشد


خداوند نمیخواهد ما به هم برسیم...

۱,۳۲۱ بازديد
خداوند نمیخواهد ما به هم برسیم
می دانی دلیلش چیست ؟
می داند که اگر کنارم باشی
دیگر هیچ وقت ، هیچ چیز
از او نخواهم خواست


آغوشت میتواند...

۱,۳۵۳ بازديد
آغوشت میتواند قشنگترین سرخط خبرها باشد
وقتی تو میتوانی قشنگ ترین تیتر زندگی من باشی . . .