باور

حرف های عاشقانه من

خفته ای در خاطرم

۱۰۳ بازديد
خفته ای در خاطرم
در آغوشی نهانی
میان مرزی از شب احساس
تا صبح لرزان دستان نیازم
هرگز نیست
آنچه در باور
شبهای عاشقانه است
غم من …


رفتی و ندیدی...

۱۰۷ بازديد
رفتی و ندیدی که چه محشر کردم
با اشکتمام کوچه را تر کردم
وقتی که شکست بغض تنهایی من
وابستگی ام را به تو باور کردم


دوست داشتنت..

۱۶۵ بازديد
دوست داشتنت
همه چیز را
زیباتر کرده است
همه چیز را…
باور کن
من هم زیباتر شده ام
از وقتی که به تو فکر می کنم


دوباره دل

۶۶۱ بازديد
دوباره دل هوای با تو بودن کرده

نگو این دل دوری عشق باور کرده