حسرت

حرف های عاشقانه من

در آغوش تو

۲۱۶ بازديد
غرق شدن،
اتفاق بدیست.
مگر
در آغوش تو


بر لب دریای...

۳۵۴ بازديد
بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی
ازتمام دار دنیا ،عزیزی دارم صمیمی
گاه و بیگاه یادی از ما میکند
با مرامش شرمسارم میکند


در حسرت دیدار توام

۸۹۸ بازديد
در حسرت دیدار تو اوره ترینم


تو کجایی تو کجاییحسرت دیدار

۷۷۹ بازديد