خوب

حرف های عاشقانه من

با او چه خوب می شود...

۹۱ بازديد

با او چه خوب می شود از حال خویش گفت
دریا که از اهالی این روزگار نیست

تو که یادت نمیاید...

۱۴۴ بازديد

تو که یادت نمیاید

اما من خوب یادم هست

قرار بود

عاشقانه ترین صدای ساختمان از واحد ما بیاید،

وقتی تو فنجان قهوه ام را هم میزنی …


صدا کن مرا..

۱۹۴ بازديد
صدا کن مرا
صدای تو خوب است
صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است
که در انتهای صمیمیت حزن می‌روید
در ابعاد این عصر خاموش
من از طعم تصنیف درمتن
ادراک یک کوچه تنهاترم
بیا تابرایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است
و تنهایی من شبیخون حجم ترا پیش‌بینی نمی‌کرد
و خاصیت عشق این است…


غرق توام

۵۹۰ بازديد

به تو که خیره می شوم


جذر گرفتن خوب رویان عالم 


ساده ترین عمل است ...