غنیمت

حرف های عاشقانه من

یک دم رخ زیبای تو...

۱,۲۵۱ بازديد
یک دم رخ زیبای تو از دیده گذر کرد
آنی آتش عشق تو در دل فوران کرد
دل گفت غنیمت شمرید این دم و لحظه
چشم ، چشمک زد و عکست قاب دل کرد . . .