می اید

حرف های عاشقانه من

دارد برف می اید...

۳۲۸ بازديد
دارد برف می آید
در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد
تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند