آرشیو مهر ماه 1396

حرف های عاشقانه من

درس من از سه چیز
 
۲۷۵ ۲۸۶

باز تو الهه ناز


باز ای الهه ی ناز
با دل من بساز
کاین غم جانگداز
برود ز برم

گر دل من نیاسود
از گناه تو بود
بیا تا ز سرِ
گنهت گذرم

باز می کنم دست یاری به سویت دراز
بیا تا غم خود را با راز و نیاز
ز خاطر ببرم

گر نکند تیر خشمت دلم را هدف
به خدا همچو مرغ پر شور و شعف
به سویت بپرم

۲۸۵ ۲۸۲

در حسرت دیدار توام

در حسرت دیدار تو اوره ترینم


تو کجایی تو کجایی۳۱۹ ۳۲۴

دنیای کودکی من۳۱۶ ۳۴۰

اری اغاز دوست داشتن هست

امشب از آسمان دیده‌ی تو 
روی شعرم ستاره می‌بارد 
در زمستان دشت کاغذها 
پنجه‌هایم جرقه می‌کارد 

 

شعر دیوانه‌ی تب‌آلودم 
شرمگین از شیار خواهش‌ها 
پیکرش را دوباره می‌سوزد 
عطش جاودان آتش‌ها 

۳۳۶ ۳۳۶

عاشقم

عاشقم عاشق به رویت گر نمی دانی بدان

سوختم در ارزویت گر نمی دانی بدان


۳۵۲ ۳۱۴

شعر روز عاشورا

دل مردان خدا راست ز تو نور حیات

یا قتیل العبرات

شده محکم ز مناجات تو ارکان صلات

یا قتیل العبرات

بابی انت و امی گل گلزار رسول

راحت جان بتول

مرتضی سیرت و صورت حسن و حمزه صفات

یا قتیل العبرات

ما ز نور تو رسیدیم به سر منزل عشق

ای قرار دل عشق

چون تو مصباح هدی هستی و کشتی نجات

یا قتیل العبرات۳۰۹ ۳۱۲

دل ساده من

۳۱۷ ۳۵۴