آرشیو مهر ماه 1396

حرف های عاشقانه من

درس من از سه چیز

۵۷۴ بازديد 

باز تو الهه ناز

۶۰۹ بازديد

باز ای الهه ی ناز
با دل من بساز
کاین غم جانگداز
برود ز برم

گر دل من نیاسود
از گناه تو بود
بیا تا ز سرِ
گنهت گذرم

باز می کنم دست یاری به سویت دراز
بیا تا غم خود را با راز و نیاز
ز خاطر ببرم

گر نکند تیر خشمت دلم را هدف
به خدا همچو مرغ پر شور و شعف
به سویت بپرم

در حسرت دیدار توام

۶۱۷ بازديد
در حسرت دیدار تو اوره ترینم


تو کجایی تو کجاییدنیای کودکی من

۹۷۸ بازديد


اری اغاز دوست داشتن هست

۱,۸۰۹ بازديد

امشب از آسمان دیده‌ی تو 
روی شعرم ستاره می‌بارد 
در زمستان دشت کاغذها 
پنجه‌هایم جرقه می‌کارد 

 

شعر دیوانه‌ی تب‌آلودم 
شرمگین از شیار خواهش‌ها 
پیکرش را دوباره می‌سوزد 
عطش جاودان آتش‌ها 

عاشقم

۵۵۳ بازديد
عاشقم عاشق به رویت گر نمی دانی بدان

سوختم در ارزویت گر نمی دانی بدان


شعر روز عاشورا

۵۶۷ بازديد
دل مردان خدا راست ز تو نور حیات

یا قتیل العبرات

شده محکم ز مناجات تو ارکان صلات

یا قتیل العبرات

بابی انت و امی گل گلزار رسول

راحت جان بتول

مرتضی سیرت و صورت حسن و حمزه صفات

یا قتیل العبرات

ما ز نور تو رسیدیم به سر منزل عشق

ای قرار دل عشق

چون تو مصباح هدی هستی و کشتی نجات

یا قتیل العبراتدل ساده من

۱,۸۰۲ بازديد