آرشیو مهر ماه 1396

حرف های عاشقانه من

درس من از سه چیز

۷۶۳ بازديد 

باز تو الهه ناز

۸۴۵ بازديد

باز ای الهه ی ناز
با دل من بساز
کاین غم جانگداز
برود ز برم

گر دل من نیاسود
از گناه تو بود
بیا تا ز سرِ
گنهت گذرم

باز می کنم دست یاری به سویت دراز
بیا تا غم خود را با راز و نیاز
ز خاطر ببرم

گر نکند تیر خشمت دلم را هدف
به خدا همچو مرغ پر شور و شعف
به سویت بپرم

در حسرت دیدار توام

۸۳۵ بازديد
در حسرت دیدار تو اوره ترینم


تو کجایی تو کجاییدنیای کودکی من

۱,۲۸۸ بازديد


اری اغاز دوست داشتن هست

۲,۲۱۲ بازديد

امشب از آسمان دیده‌ی تو 
روی شعرم ستاره می‌بارد 
در زمستان دشت کاغذها 
پنجه‌هایم جرقه می‌کارد 

 

شعر دیوانه‌ی تب‌آلودم 
شرمگین از شیار خواهش‌ها 
پیکرش را دوباره می‌سوزد 
عطش جاودان آتش‌ها 

عاشقم

۷۴۰ بازديد
عاشقم عاشق به رویت گر نمی دانی بدان

سوختم در ارزویت گر نمی دانی بدان


شعر روز عاشورا

۷۵۹ بازديد
دل مردان خدا راست ز تو نور حیات

یا قتیل العبرات

شده محکم ز مناجات تو ارکان صلات

یا قتیل العبرات

بابی انت و امی گل گلزار رسول

راحت جان بتول

مرتضی سیرت و صورت حسن و حمزه صفات

یا قتیل العبرات

ما ز نور تو رسیدیم به سر منزل عشق

ای قرار دل عشق

چون تو مصباح هدی هستی و کشتی نجات

یا قتیل العبراتدل ساده من

۲,۱۵۹ بازديد