آرشیو بهمن ماه 1396

حرف های عاشقانه من

شعر عاشقانه یه عمر منتظر نشستم

۶۷۲ بازديد

یه عمره منتظر نشستم

دست گرمتو بذار تو دستم

پا به پای میام هرجا که خواستی

من گوهر یک دانه پرستم

چرخ می چرخه و شب نمی مونه

چی میشه فردا کسی چه می دونه؟

شعر عاشقانه زندگی زیباست

۱,۲۳۹ بازديد

 

جغرافیای کوچک من بازوان توست

۶۷۵ بازديد
 

شعر عاشقانه زلف یار

۶۷۷ بازديد

 زلف آن است

که بی شانه دل از جا ببرد


به بعضی ها باس گفت

۱,۵۴۰ بازديد