آرشیو بهمن ماه 1396

حرف های عاشقانه من

شعر عاشقانه یه عمر منتظر نشستم

۱,۶۸۸ بازديد

یه عمره منتظر نشستم

دست گرمتو بذار تو دستم

پا به پای میام هرجا که خواستی

من گوهر یک دانه پرستم

چرخ می چرخه و شب نمی مونه

چی میشه فردا کسی چه می دونه؟

شعر عاشقانه زندگی زیباست

۲,۶۹۵ بازديد

 

جغرافیای کوچک من بازوان توست

۱,۶۳۷ بازديد
 

شعر عاشقانه زلف یار

۱,۶۶۴ بازديد

 زلف آن است

که بی شانه دل از جا ببرد


به بعضی ها باس گفت

۲,۸۳۴ بازديد