اهالی

حرف های عاشقانه من

با او چه خوب می شود...

۱,۰۴۴ بازديد

با او چه خوب می شود از حال خویش گفت
دریا که از اهالی این روزگار نیست