نمیخواهد

حرف های عاشقانه من

خداوند نمیخواهد ما به هم برسیم...

۱,۳۲۲ بازديد
خداوند نمیخواهد ما به هم برسیم
می دانی دلیلش چیست ؟
می داند که اگر کنارم باشی
دیگر هیچ وقت ، هیچ چیز
از او نخواهم خواست