نیست

حرف های عاشقانه من

همیشه لازم نیست

۹۶۶ بازديد
همیشه لازم نیست !
با وسیله ای کسیو بکشی
گاهی یه خدافظی کافیه


با او چه خوب می شود...

۱,۰۴۴ بازديد

با او چه خوب می شود از حال خویش گفت
دریا که از اهالی این روزگار نیست

روزش مهم نیست..

۱,۱۴۹ بازديد
روزش مهم نیست،
همه چیز به خنده ى اول صبحت بستگى دارد…
کافیست بخندى،
تا تمام روز را در آسمان قدم بزنم
امتحان کن


اگر میدانی که در دنیا کسی هست ....

۱,۱۳۹ بازديد
اگر میدانی که در دنیا کسی هست که با دیدنش…
رنگ رخسارت تغییر می کند
و صدای قلبت ابرویت را به تاراج می برد…
مهم نیست که او مال تو باشد
مهم این است که فقط باشد…
زندگی کند…
لذت ببرد
و نفس بکشد…