چیز

حرف های عاشقانه من

دوست داشتنت..

۱,۱۶۲ بازديد
دوست داشتنت
همه چیز را
زیباتر کرده است
همه چیز را…
باور کن
من هم زیباتر شده ام
از وقتی که به تو فکر می کنم


روزش مهم نیست..

۱,۱۴۸ بازديد
روزش مهم نیست،
همه چیز به خنده ى اول صبحت بستگى دارد…
کافیست بخندى،
تا تمام روز را در آسمان قدم بزنم
امتحان کن


گاهی باید از همه چیز....

۱,۱۸۹ بازديد

گاهی باید از همه چیز دل کند و رفت !

باید پلهای پشت سر را خراب و کرد

و هیچ راه برگشتی هم باقی نگذاشت !

حتی اگر دوستش داشته باشی

چیزی از این بهار..

۱,۲۲۴ بازديد

چیزی از این بهار در آغوشِ من کم است

تو نیستی و یکسره اُردی جهنم است…

خداوند نمیخواهد ما به هم برسیم...

۱,۳۲۱ بازديد
خداوند نمیخواهد ما به هم برسیم
می دانی دلیلش چیست ؟
می داند که اگر کنارم باشی
دیگر هیچ وقت ، هیچ چیز
از او نخواهم خواست


در نگاهت...

۱,۴۲۷ بازديد

در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟

مثل آرامش بعد از یک غم ، مثل پیدا شدن یک لبخند

مثل بوی نم بعد از باران ، در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟

من به آن محتاجم !