آغوش

حرف های عاشقانه من

هر صبح...

۲۸ بازديد
هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!


گرما یعنی..

۱۵۴ بازديد
گرما یعنی…
نفس‌های تو
دست‌های تو،آغوش تو…
من به خورشید ایمان ندارم!


در آغوش تو

۱۵۵ بازديد
غرق شدن،
اتفاق بدیست.
مگر
در آغوش تو


آدم گاهی چه گرم می شود...

۱۷۰ بازديد

آدم گاهی چه گرم می‌شود

به یک ” هستـــــــــــــــــــــم ” ؛

به یک ” نتــــــــــــــــــــــــرس ” ،

به یک ” نـــــــــــــــــــــــوازش ” !

به یک ” آغـــــــــــــــــــــــوش” …


چیزی از این بهار..

۲۶۹ بازديد

چیزی از این بهار در آغوشِ من کم است

تو نیستی و یکسره اُردی جهنم است…

جایی باید باشد..

۳۰۱ بازديد
❤️ جایے باید باشد
غیر از این ڪنج تنهایے
تا آدم گاهے آن‌جا جان بدهد
مثلا آغوش تـــــو
جان می‌دهد براے جان دادن ❤️❤️❤️