آغوش

حرف های عاشقانه من

هر صبح...

۱,۰۲۹ بازديد
هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!


گرما یعنی..

۱,۱۱۵ بازديد
گرما یعنی…
نفس‌های تو
دست‌های تو،آغوش تو…
من به خورشید ایمان ندارم!


در آغوش تو

۱,۰۹۶ بازديد
غرق شدن،
اتفاق بدیست.
مگر
در آغوش تو


آدم گاهی چه گرم می شود...

۱,۱۳۳ بازديد

آدم گاهی چه گرم می‌شود

به یک ” هستـــــــــــــــــــــم ” ؛

به یک ” نتــــــــــــــــــــــــرس ” ،

به یک ” نـــــــــــــــــــــــوازش ” !

به یک ” آغـــــــــــــــــــــــوش” …


چیزی از این بهار..

۱,۲۲۵ بازديد

چیزی از این بهار در آغوشِ من کم است

تو نیستی و یکسره اُردی جهنم است…

جایی باید باشد..

۱,۲۶۰ بازديد
❤️ جایے باید باشد
غیر از این ڪنج تنهایے
تا آدم گاهے آن‌جا جان بدهد
مثلا آغوش تـــــو
جان می‌دهد براے جان دادن ❤️❤️❤️