حرف دل من

حرف های عاشقانه من

بارانی..

۱۴۷ بازديد
بارانی
یا
آفتابی
فرقی نمی کند
در سرم هوای دیدن توست !


در آغوش تو

۱۵۳ بازديد
غرق شدن،
اتفاق بدیست.
مگر
در آغوش تو


موهایت را بباف

۱۵۴ بازديد
موهایت را بباف
بگذار جهان دوباره آرام بگیرد…


دستت را که می گیرم

۱۵۰ بازديد
دستت را که می گیرم
در من جنگی شروع می شود برای عاشق تر شدن…
عاشق تر ماندن
فقط برای تو …


جان دل..

۱۶۹ بازديد
جان دل
مگر می شود تو باشی
دستانت در دستانم قفل باشد


و تو گفتی دوستت دارم

۱۵۹ بازديد
و تو گفتی دوستت دارم
بقیه اش را نمی دانم!
من سال هاست
که با آن لالایی کوتاهت
به خواب رفته ام …


دیشب خوابت را دیدم

۱۵۱ بازديد
دیشب خوابت را دیدم…
صبح، شمعدانی باغچه‌ مان
گل از گلش شکفته بود…!


تو را دوست دارم

۱۵۴ بازديد
“تو را دوست دارم ”
و این دوست داشتن
حقیقتی است که مرا
به زندگی دلبسته میکند …


از روزی که تو را دیدم

۱۶۱ بازديد

از روزی که تو را دیدم
سطر و ستون
عمودی و افقی
تمام جدول ها
شده اند؛
هشت حرفی!

” دوست دارم”


دوست داشتنت..

۱۶۵ بازديد
دوست داشتنت
همه چیز را
زیباتر کرده است
همه چیز را…
باور کن
من هم زیباتر شده ام
از وقتی که به تو فکر می کنم