آرشیو بهمن ماه 1396

حرف های عاشقانه من

شعر عاشقانه یه عمر منتظر نشستم

۳۴۱ بازديد ۰ نظر

یه عمره منتظر نشستم

دست گرمتو بذار تو دستم

پا به پای میام هرجا که خواستی

من گوهر یک دانه پرستم

چرخ می چرخه و شب نمی مونه

چی میشه فردا کسی چه می دونه؟

شعر عاشقانه زندگی زیباست

۴۲۳ بازديد ۰ نظر

 

جغرافیای کوچک من بازوان توست

۳۴۷ بازديد ۰ نظر
 

شعر عاشقانه زلف یار

۳۵۰ بازديد ۰ نظر

 زلف آن است

که بی شانه دل از جا ببرد


به بعضی ها باس گفت

۷۲۲ بازديد ۱ نظر