کسی

حرف های عاشقانه من

نه کسی منتظر است...

۱,۰۲۶ بازديد

نه کسی منتظر است

نه کسی چشم به راه

نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه

بین عاشق شدن و مرگ

مگر فرقی هست؟ 

 وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه

اینجا کسی هست...

۱,۲۲۳ بازديد

اینجا کسی هست

از من به من نزدیک تر

می پیچد هرم نفس هایش

در خانه امنم

از عشق به خود آدمی

لبریز تر

درویشی را دیدم...

۱,۴۷۳ بازديد

درویشی را دیدم شتابان می دوید!

گفتم: درویش کجا؟کجا؟

گفت: مراسم عزا.

گفتم: مگر کسی مرده؟؟؟

آهی کشید و گفت: بلی (مهر و فا).


وقتی کسی تو را عاشقانه...

۱,۲۷۸ بازديد
وقتى کسى تورا عاشقانه دوست دارد
شیوه بیان اسم تو
در صداى او متفاوت است
و تو مى دانى
که نامت …
در لبهاى او ایمن است
بهترینم ولنتاینت مبارک


گفته بودم....

۱,۲۸۹ بازديد
گفته بودم
به کسی عشق نخواهم ورزید
آمدی و همه ی فرضیه ها ریخت به هم


دلم انگار یاد کسی افتاد

۱,۶۰۲ بازديد

نه به چاهی ، نه به دام هوسی افتاده

دلم انگار فقط یاد کسی افتاده . . .

ای که گفتی به اسم من کسی رو نداری

۱,۸۶۶ بازديد

ای که تو گفتی به اسم من کسی رو نداری       دیگه آدم شدی و به من نیازی نداری

من که رفتم خط زدم خط سیاه رو نام تو


مگه تو بویی نبردی از مرام و معرفت رفتی و من و فروختی به غریبه عاقبت